بهترین قالب برای ثبت شرکت

بهترین قالب برای ثبت شرکت

پیچیدگی روابط بین شرکا و مراقبت از منافع و به دست آوردن مزایای مورد انتظار از مهم ترین عوامل برای ثبت شرکت است. بسیاری از افرادی که به دنبال داشتن یک شخصیت حقوقی در قالب ثبت یک شرکت هستند در خصوص نوع مشارکت خود و احتمالا منافع و تعهدات خود در شرکت ابراز نگرانی می کنند. شاید یکی از مهم ترین دلایلی که بسیاری از کسب و کارها پس از ثبت شرکت به موفقیت مورد انتظار خود نمی رسند همین عدم شفافیت بین شرکا و نوع مشارکت آنها در ثبت شرکت باشد.

در اینجاست که اهمیت انتخاب قالب شرکت برای ثبت شرکت بیش از پیش مشخص می شود. قانون تجارت ایران به خوبی با تعریف 7 نوع شرکت تجاری و 1 موسسه غیر تجاری به صورت ردقیق به موضوعاتی مانند روابط تجاری بین شرکا پرداخته است.

شرکت ها در ساختار حقوقی قانون تجارت ایران به دو دسته کلی تقسیم می شوند. یا از نوع شرکت اشخاص هستند و یا از نوع شرکت های سرمایه ای. هر چند برخی از آنها از هر دو وام دار هستند و در واقع هم سرمایه ای و هم اشخاص به نوعی تصور می شوند.

آنچه که اهمیت دارد این توجه به تفاوت این نوع شرکت ها است که در ضمن خود تفاوت های بیشتری نیز به همراه دارند. در شرکت های سرمایه ای اعتبار شرکت به سرمایه شرکت وابسته است و در واقع اشخاص رنگ کمتری و یا اهمیت کمتری در این نوع شرکت ها دارند. با این توضیح که هر گاه شرکتی به صورت سرمایه ای شکل بگیرد این افراد تنها به اندازه سرمایه و یا سهام خود که از سرمایه سرچشمه می گیرد در شرکت مسئولیت و دیون دارند، از مزایای و سود شرکت منفعت می برند و در اصل بیش از سرمایه یا سهام خود در شرکت مسئولیت ندارند.

اما شرکت های اشخاص عمدتا اعتبار خود را از اشخاص دریافت می کنند. به این مفهوم که مشتریان این نوع شرکت ها افراد را می شناسند و به اعتبار این افراد است که مشتری شرکت می شوند و یا وارد معاملات و تعاملاتی با شرکت می شوند. بنابراین در این نوع شرکت ها اشخاص باید تمامی تعهدات و ضمانت شرکت را عهده دار شوند. به عبارت دیگر در شرکت های اشخاص به دلیل اینکه اعتبار شرکت وابسته به نام و شهرت افراد است باید خود این اشخاص تمامی تعهدات شرکت را عهده دار شوند.

بنابراین در زمان ثبت شرکت آنچه که اهمیت دارد شناخت این نوع مشارکت ها است. هر چند عوامل دیگری نیز در اعتبار شرکت ها نقش دارد. مثلا ساختار قانونی و یا مدت زمان مدیریت و نحوه نظارت بر شرکت ها نیز در هر قالب شرکتی با هم تفاوت هایی را دارد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *