بهترین نوع قالب شرکت

بهترین نوع قالب شرکت

با توجه به توضیحات فوق ابتدا باید برای ثبت شرکت نوع مشارکت خود را تعیین کنید. در این حالت شرکا در اول راه باید با هم توافقنامه ای امضا کنند و نوع مشارکت و توافقات مانند مانند میزان سهام و یا احتمالا امتیاز بالاتر به یک سهم و غیره در قالب اساسنامه شرکت باید تعیین شود.

افرادی که اعتبار زیادی دارند و می خواهند بعد از ثبت شرکت اعتبار خود را داشته باشند و مشتریان بر اساس این اعتبار آنها را بشناسند و همچنان با نام خود فعالیت کنند، بهتر است برای ثبت شرکت، شرکت های اشخاص یعنی شرکت تضامنی و یا نسبی و یا شرکت های مختلط مانند شرکت مختلط سهامی و یا مختلط غیر سهامی را انتخاب کنند. البته شرکت های مختلط بیشتر مناسب افرادی معتبر و شناخته شده ای است که خواهان ثبت شرکت با نام و اعتبار خودشان هستند ولی سرمایه لازم را ندارد. در این حالت با ثبت شرکت های مختلط می توانند سرمایه مورد نیاز خود را از از طریق مشارکت سهامی و یا با مسئولیت محدود شرکا سرمایه ای به دست بیاورند و این افراد را در سود شرکت سهیم کنند.

اما اگر مشارکت قانونی، به سهام و سرمایه مساوی و میزان مسئولیت و سرمایه و سود و غیره مشخص را برای ثبت شرکت دنبال می کنید شرکت های سهامی خاص یا سهامی عام و یا حتی شرکت های تعاونی انتخاب بهتری هستند. به صورت کلی عمدتا در ایران شرکت های سهامی خاص و در صورت نیاز به سرمایه کلان شرکت سهامی عام محبوبیت زیادی دارند. در این نوع شرکت ها هر فرد میزانی از سرمایه را به عنوان آورده در شرکت سرمایه گذاری می کنند و به میزان سرمایه خود از شرکت سهام دریافت می کنند و به همین اندازه نیز مسئولیت و دیون بر عهده آنها خواهد بود. بنابراین ثبت شرکت سهامی مناسب افرادی است که خواهان مشارکت در نوع شرکتی با میزان مسئولیت و دیون مشخص هستند.

از طرفی شرکت با مسئولیت محدود را داریم که عمدتا سرمایه ای است اما تا حدودی نیز نقش اشخاص در آن دیده می شود. در این نوع شرکت نیز هر فرد به اندازه سرمایه خود مسئولیت بر عهده دارد.

موسسه غیر تجاری نیز نوعی شخصیت حقوقی است که در واقع ثبت موسسه غیر تجاری به این مفهوم است که شرکا خواهان مسئولیت مشخص هستند اما نمی خواهند وارد فعالیت های تجاری شوند. بر این اساس موسسات غیر تجاری در موضوعات غیر تجایر مانند آموزش، مشاوره، خیریه و از این دست ثبت می شود.

به صورت کلی این نوع مشارکت و یا نوع مسئولیت است که تعیین کننده بهترین نوع قالب برای ثبت شرکت است. اگر می خواهید تفاوت ها و نکات کلیدی و طلایی ثبت شرکت را درست متناسب با شرایط خود و منافعی که به دنبال آن هستید بدانید بهتر است با مشاوران و متخصصین ما در تماس باشید.

بهترین نوع قالب شرکت

بهترین نوع قالب شرکت

با توجه به توضیحات فوق ابتدا باید برای ثبت شرکت نوع مشارکت خود را تعیین کنید. در این حالت شرکا در اول راه باید با هم توافقنامه ای امضا کنند و نوع مشارکت و توافقات مانند مانند میزان سهام و یا احتمالا امتیاز بالاتر به یک سهم و غیره در قالب اساسنامه شرکت باید تعیین شود.

افرادی که اعتبار زیادی دارند و می خواهند بعد از ثبت شرکت اعتبار خود را داشته باشند و مشتریان بر اساس این اعتبار آنها را بشناسند و همچنان با نام خود فعالیت کنند، بهتر است برای ثبت شرکت، شرکت های اشخاص یعنی شرکت تضامنی و یا نسبی و یا شرکت های مختلط مانند شرکت مختلط سهامی و یا مختلط غیر سهامی را انتخاب کنند. البته شرکت های مختلط بیشتر مناسب افرادی معتبر و شناخته شده ای است که خواهان ثبت شرکت با نام و اعتبار خودشان هستند ولی سرمایه لازم را ندارد. در این حالت با ثبت شرکت های مختلط می توانند سرمایه مورد نیاز خود را از از طریق مشارکت سهامی و یا با مسئولیت محدود شرکا سرمایه ای به دست بیاورند و این افراد را در سود شرکت سهیم کنند.

اما اگر مشارکت قانونی، به سهام و سرمایه مساوی و میزان مسئولیت و سرمایه و سود و غیره مشخص را برای ثبت شرکت دنبال می کنید شرکت های سهامی خاص یا سهامی عام و یا حتی شرکت های تعاونی انتخاب بهتری هستند. به صورت کلی عمدتا در ایران شرکت های سهامی خاص و در صورت نیاز به سرمایه کلان شرکت سهامی عام محبوبیت زیادی دارند. در این نوع شرکت ها هر فرد میزانی از سرمایه را به عنوان آورده در شرکت سرمایه گذاری می کنند و به میزان سرمایه خود از شرکت سهام دریافت می کنند و به همین اندازه نیز مسئولیت و دیون بر عهده آنها خواهد بود. بنابراین ثبت شرکت سهامی مناسب افرادی است که خواهان مشارکت در نوع شرکتی با میزان مسئولیت و دیون مشخص هستند.

از طرفی شرکت با مسئولیت محدود را داریم که عمدتا سرمایه ای است اما تا حدودی نیز نقش اشخاص در آن دیده می شود. در این نوع شرکت نیز هر فرد به اندازه سرمایه خود مسئولیت بر عهده دارد.

موسسه غیر تجاری نیز نوعی شخصیت حقوقی است که در واقع ثبت موسسه غیر تجاری به این مفهوم است که شرکا خواهان مسئولیت مشخص هستند اما نمی خواهند وارد فعالیت های تجاری شوند. بر این اساس موسسات غیر تجاری در موضوعات غیر تجایر مانند آموزش، مشاوره، خیریه و از این دست ثبت می شود.

به صورت کلی این نوع مشارکت و یا نوع مسئولیت است که تعیین کننده بهترین نوع قالب برای ثبت شرکت است. اگر می خواهید تفاوت ها و نکات کلیدی و طلایی ثبت شرکت را درست متناسب با شرایط خود و منافعی که به دنبال آن هستید بدانید بهتر است با مشاوران و متخصصین ما در تماس باشید.

ثبت شرکت در مناطق آزاد تجاری

ثبت شرکت در مناطق آزاد تجاری

منطقه آزاد به منطقه ای استراتژیک، ویژه و خاص در هر کشور گفته می شود که معمولا در مجاورت بنادر و یا مناطق با دسترسی عالی به دیگر کشورها ساخته می شود و قوانین ساده تری برای تجارت با دیگر کشورها در این مناطق حاکم است. قوانین خاص گمرکی در این مناطق دیده نمی شود و واردات و صادرات در منطقه آزاد تجاری بسیار ساده تر است. مناطق آزاد تجاری به منظور تعامل و مشارکت بیشتر با شرکت ها و تجار خارجی در نظر گرفته شده است و به عنوان مبدای برای ورود تکنولوژی های جدید شناخته می شود و فرصت های  بسیار زیادی را پیش روی شرکت ها قرار می دهد تا بتوانند بازار خود را به مناطق مختلف جهان و با مشتریان شناخته شده بیشتر توسعه دهند.

ثبت شرکت در منطقه آزاد تجاری سرشار از مزایایی است که برخی از آنها را می توان معافیت مالیاتی 20 ساله، بخشودگی سود و عوارض گمرکی، نبود تشریفات زیاد اداری و مقررات کشوری، سرعت بیشتر در واردات و صادرات و غیره را نام برد. حال برای ثبت شرکت در منطقه آزاد تجاری که مورد سوال بسیاری از فعالان اقتصادی است باید به ترتیب زیر عمل کرد:

مراحل ثبت شرکت در مناطق آزاد تجاری:

–              ارائه درخواست برای ثبت شرکت در مناطق آزاد و یا ثبت شعبه و نمایندگی شرکت در منطقه تجاری مورد نظر

–              در صورتیکه اولین بار است برای ثبت شرکت اقدام می کنید باید فرم تعیین نام را نیز تکمیل و 5 نام به ترتیب اولویت برای شرکت انتخاب کنید.

–              قالب و نام شرکا را مشخص می کنید و یا اگر برای شعبه و یا نمایندگی اقدام می کنید باید استعلامی در خصوص وجود چنین واحد ثبتی از سمت شعبه منطقه گرفته شود.

–              ارائه مجوز  سرمایه گذاری توسط واحد منطقه مربوطه به متقاضی برای ثبت شرکت و یا ثبت شعبه

–              تکمیل مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت در منطقه آزاد تجاری مورد نظر

–              بررسی و کنترل مدارک ارائه شده توسط متقاضی

–              پرداخت هزینه های ثبت شرکت یا شعبه و نمایندگی

–              دریافت دفاتر پلمپ مالیاتی

–              آگهی کردن موضوع ثبت شرکت یا راه اندازی شعبه در منطقه تجارت آزاد مورد نظر

به یاد داشته باشیدکه در حال حاضر 7 منطقه آزاد تجاری در ایران فعال است و سرمایه گذاری در این مناطق به دلیل شرایط ویژه اقتصادی در این مناطق برای هر شرکت و یا تولید کننده ای می تواند مزایای بسیار زیادی به همراه داشته باشد. برای ثبت شرکت در مناطق آزاد و یا ثبت شرکت در مناطق ویژه اقتصادی حتی با مشاوران حقوقی خبره مشورت کنید.

هزینه ثبت شرکت

هزینه ثبت شرکت

بسیاری از کسب و کارها به منظور توسعه فعالیت ها و دستاوردهای خود نیاز به ورود به دنیای حقوقی و ثبت شرکت هستند. در واقع ثبت شرکت هر چند الزامی نیست اما می تواند ساختارهای یک کسب و کار را به صورت کلی تحت تاثیر قرار داده و دنیای بسیار بزرگتری را پیش روی اعضا شرکت قرار دهد.

فرصت های بی شماری که ثبت شرکت در دنیای پر از رقابت امروزی فراهم می کند را نمی توان نادیده گرفت. بخصوص اینکه اغلب شاهد این موضوع هستیم که بسیاری از شرکت های بزرگ تر و یا ادارات و سازمان های دولتی تنها خواهان قرارداد و همکاری با اشخاصی هستند که در لباس حقوقی با آنها وارد معامله و قرارداد می شوند.

موضوع مورد بحث این است که هزینه ثبت شرکت چقدر می باشد؟ اینکه برای ثبت شرکت چقدر باید هزینه کنید به موضوعات متفاوتی بستگی دارد و به همین جهت نمی توان رقم و یا هزینه درستی محاسبه کرد.

به عنوان مثال خود موضوع ثبت شرکت هزینه متفاوتی دارد که باید به حساب اداره ثبت شرکت ها واریز شود. هزینه ثبت، هزینه باطل کردن تمبر و غیره از این دست است. از طرفی نیز هزینه های آگهی در روزنامه رسمی و یا آگهی کردن موضوع ثبت شرکت در روزنامه ای کثیر الانتشار را نیز باید به آن افزود.

خود شرکت نیز هزینه هایی را می طلبد. به عنوان مثال برای ثبت شرکت سهامی خاص باید حداقل 100 هزار تومان سرمایه اولیه در حساب شرکت واریز شود که البته 35 درصد از آن در ابتدا الزامی است. یا برای ثبت شرکت سهامی عام باید حداقل 500 هزار تومان واریز سپرده داشته باشید. این مبلغ می تواند بسیار بیشتر نیز در نظر گرفته شود.

اگر شرکت توسط خو  فرد ثبت شود هزینه ای برای وکیل و یال شرکت حقوقی نیاز نیست پرداخت شود اما اغلب ترجیه می دهند که شرکت را موسسات حقوقی برای آنها ثبت کنند تا هزینه ای برای دوباره کاری و یا اتلاف زمان ندهند و مهم تر اینکه مطمئن باشند که شرکت به صورت درست ثبت شده و مشکلات قانونی و حقوقی هم ندارد. از این رو اگر شرکت توسط موسسات ثبت شرکت ثبت شود نیز هزینه ای محدود برای ثبت شرکت باید در نظر گرفته شود.

حال باید دید هدف شما برای ثبت شرکت چیست. برای این کار مشورت با کارشناسان حقوقی را در برنامه خود داشته باشید تا زیر بار هزینه های نا متعارف نروید.

مزایای ثبت شرکت در مناطق آزاد تجاری

مزایای ثبت شرکت در مناطق آزاد تجاری

بسیاری از شرکت های موفق در دنیا رویکرد بسیار محکمی به مناطق آزاد تجاری دارند. آنها در حوزه استراتژیک خود فعالیت در مناطق آزاد تجاری را به خوبی درک کرده اند و یکی از مناطق ویژه سرمایه گذاری در اغلب شرکت های موفق در دنیا، مناطق آزاد تجاری هستند. جالب تر اینکه این شرکت ها نه تنها در مناطق آزاد تجاری کشور خود بلکه در بسیاری از مناطق آزاد تجاری دیگر کشورها نیز فعال هستند و از مزایای این مناطق نیز بهره می برند.

اگر به دنبال ثبت شرکت هستید و یا قبلا شرکت خود را به ثبت رسانده اید و به دنبال توسعه فعالیت های خود و سودآوری بیشتر هستید در ایران نیز 7 منطقه تجارت آزاد وجود دارد که ثبت شرکت در منطقه آزاد تجاری و یا ثبت شعبه و نمایندگی در منطقه آزاد تجاری را به شما پیشنهاد می دهند.

ثبت شرکت در مناطق آزاد تجاری در هر منطقه از دنیا منافع و مزایای زیادی برای شرکت ها و فعالان اقتصادی به همراه دارد اما در ایران نیز می توانید با ثبت شرکت در منطقه آزاد تجاری از مزایای زیر بهره مند شوید:

 • 20 سال برخورداری از معافیت مالیاتی برای کلیه فعالیت های اقتصادی که در این مناطق انجام شود.
 • ثبت شرکت در منطقه آزاد تجاری فرصت تعامل با بازرگانان و تجار خارجی که بدون نیاز به ویزا به این مناطق وارد می شوند را برای شما فراهم می کند.
 • برای ثبت شرکت می توانید با ابتاع خارجی مشارکت کنید و یا اتباع خارجی در مناطق آزاد تجاری می توانند به صورت مالکیت 100 درصدی صاحب شرکت شوند.
 • سرمایه گذاران خارجی زیادی در مناطق آزاد تجاری فعالیت می کنند زیرا مورد حمایت های شدید دولت هستند.
 • ورود و خروج ارز به صورت نامحدود در این مناطق انجام می شود.
 • خدمات مالی و ارزی متنوع و منعطفی در این مناطق صورت می گیرد.
 • تمامی خدمات بانکی و بیمه ای در مناطق آزاد تجاری برای شرکت ها به شکل گسترده در دسترس هستند.
 • در تمامی مناطق تجارت آزاد ایران بورس اوراق بهادار و بورس نفت و محصولات پتروشیمی فعال است و شرکت ها می توانند در بورس فعال باشند
 • مواد اولیه وارداتی و ماشین آلات صنعتی کلیدی در این مناطق برای واحد های تولیدی با معافیت های گمرکی ویژه همراه هستند.
 • فرایند های اداری در مناطق آزاد اقتصادی مانند ثبت شرکت و یا ثبت شعبه خارجی بسیار ساده تر و با تشریفات بسیار ساده انجام می شود.
 • صادرات و ترانزیت کالا در این مناطق بسیار راخت است و تشریفات زیادی برای صادرات مجدد وجود ندارد
 • ثبت شرکت در این مناطق به منظور محدود بدون در فعالیت های داخلی نیست و شرکت های ثبت شده در مناطق آزاد تجاری با شرکت های داخلی و یا بازار داخلی نیز می توانند به راحتی در تعامل و همکاری باشند.

این تنها بخشی از مزایای شناخته شده برای ثبت شرکت در مناطق آزاد بود. برخی از مزایای این مناطق را به راحتی نمی توان به رشته تحریر در آورد. مثلا اینکه مسیرهای دریایی در دسترس، راه های زمینی عالی، مسیرها و فرودگاه های بین المللی و غیره و یا وجود زیر ساخت های بسیار توسعه یافته از مزایایی هستند که باید با چشم خود آنها را مشاهده کنید.

 

چه شرط هایی را برای ثبت برند باید رعایت کنیم؟

چه شرط هایی را برای ثبت برند باید رعایت کنیم؟

یکی از بزرگ ترین اشتباهات فعالات اقتصادی که به دنبال برند سازی هستند این است که فکر می کنند روی هر برندی می توانند سرمایه گذاری کنند و یا اینکه هر زمان دلشان خواست می توانند برای ثبت برند اقدام کنند. اشتباهی که گاها به از دست رفتن سرمایه های زیادی منجر می شود و حتی ممکن است جرائم بسیار سنگین تر از آن چیزی که تصور می کنند در انتظار آنها باشد. بنابراین لازم است که برای ثبت برند اقدام کنید و این کار را باید قبل از هر گونه سرمایه گذاری و یا انتخاب برندی انجام دهید.

انتخاب یک تصویر به عنوان برند بدین معنی نیست که شما اجازه استفاده از آن تصویر را به عنوان برند خودتان دارید. شاید این تصویر توسط فرد دیگری نیز به ثبت رسیده باشد و یا مالکیت آن قبلا در اختیار کس دیگری باشد و یا مهم تر اینکه بر خلاف قوانین حقوقی ثبت برند باشد. برای ثبت برند یا علامت تجاری نیاز است که شرایط و قوانین ثبت برند را رعایت کرده باشید.

اما شرایط ثبت برند که باید در نظر داشته باشید چیست؟

 • اول اینکه برند باید بتواند موضع اصلی خود یعنی تمایز بخشیدن به محصولات و خدمات را به خوبی انجام دهد. یعنی باید تصویر برند به شکلی باشد که به راحتی بین محصول شما با محصول دیگری تفاوت را نشان دهد.
 • نام و یا تصویر برند نباید موجب گمراهی و یا فریب مشتریان شود. منظور این است که نمی توانید از مثلا تصویری که معرف چرمی بودن محصول است برای محصولی که پارچه ای و یا پلاستیکی است استفاده کنید.
 • برای ثبت برند باید تصویری انتخاب کنید که مغایر با موازین شرعی، مقررات، اخلاق حسنه و یا قواعد آمره نباشد.
 • برند باید قابلیت ثبت از نظرساختار، شکل و فرم را نیز داشته باشد. نمی توان هر نوع شکل و یا ابعاد و طرحی را که ترکیبات خاص دارد مثلا چند بعدی و یا تک حرفی، عکس یا نقاشی، اسم مشخص و یا غیره است را به عنوان برند ثبت کرد زیرا ساختار برند مطابق با استاندارد های تعریف شده برای طرح برند نیست. استفاده از برخی از تصاویر عام، حروف عام و شناخته شده، تصاویر، صداها و غیره برای ثبت برند امکان پذیر نیست و با ساختار برند تناقض دارد.

همچنین باید برای ثبت علامت تجاری در نظر داشته باشید که:

 • استفاده از اسامی عام باری نوع خاصی از محصول که این عنوان عام تشخیص داه می شود پذیرفته شد. مثلا نمی توان از واژه روغن برای محصول روغن استفاده کرد.
 • از توصیفات نمی توان برای ثبت برند استفاده کرد. کلمات توصیفی مانند تیز، برنده، شاد و غیره هستند.
 • اشکالی که مفهوم خاصی به همراه نداشته باشند مانند یک خط مستقیم و یا یک شکل هندسی ساده و یا استفاده از یک رنگ ساده را نمی توان به عنوان برند ثبت کرد.
 • برند نباید مشابه و یا کپی شده از برند های دیگران باشد
 • از پرچم کشورها و یا نمادهای سازمان ها و ارگان های دولتی و تصاویر پادشاهی برخی از کشورها نمی توان برای ثبت برند استفاده کرد.
 • از موقعیت های جغرافیایی که مربوط به مکان تولید محصول نیستند نمی توانید در عنوان برند استفاده کنید.

در خصوص ساختار ظاهری برند بایدها و نبایدهای زیادی وجود دارد. باید برای خلق تصویر برند نوآوری داشته باشید و قواعد زیادی را در نظر بگیرد تا به راحتی بتوانید برندی متفاوت را خلق کنید و در ثبت برند نیز با مشکل مواجه نشوید.

 

ثبت برند بین المللی

ثبت برند بین المللی

یکی از اولویت های ورود به تجارت خارجی و فعالیت در حوزه واردات و صادرات در کنار اخذ کارت بازرگانی، ثبت بین المللی برند یا همان ثبت جهانی برند است. به صورت کلی برای ثبت برند بین المللی باید از پروتکل جهانی ثبت برند یعنی مادرید استفاده کنید.

سیستم مادرید یک سیستم بین المللی ثبت برند است که مورد توافق کشورهای عضو قرار گرفته و هر فردی متناسب با قوانین این توافقنامه برند خود را در سازمانی که به همین منظور در نظر گرفته شده است که به سازمان وایپو (wipo) شهرت دارد، به ثبت برساند، از حمایت بین المللی برند خود را برخوردار کرده است و صاحب برند جهانی می شود.

اولین و مهم ترین گام برای ثبت بین المللی برند، این است که ابتدا برند طبف قوانین هر کشور در خود آن کشور ثبت شده باشد. بر همین اساس افرادی که در ایران برای ثبت جهانی برند متقاضی هستند باید ابتدا با مراجعه به سایت اداره مالکیت معنوی اقدام به ثبت درخواست و پیگیری برای ثبت برند یا ثبت علامت تجاری خود در ایران بکنند. این خود اداره مالکیت معنوی است که در صورت درخواست متقاضی برای ثبت بین المللی فرد اقدامات لازم را انجام می دهد.

برای ارائه درخواست بعد از ثبت داخلی برند برای ثبت خارجی برند، باید اظهارنامه ای که یا به زبان انگلیسی یا فرانسوی و یا اسپانیایی است تکمیل شود. در این اظهارنامه مواردی مانند مشخصات برند، لیست کالا و یا خدمات برند ( در طبقه بندی برند این موارد مشخص می شود)، نام و مشخصات متقاضی وارد می شود و درخواست تکمیل می شود.

نکته مهمی که باید برای ثبت جهانی برند بدانید این است که در اصل قوانین داخلی بسیاری از کشورهای عضو توافقنامه مادرید که ایران نیز یکی از این کشورها است، برگرفته شده یا مطابق با قوانین سازمان جهانی ثبت برند است. به همین دلیل افرادی که قصد دارند برند بین المللی ثبت کنند دیگر نیازی به طبقه بندی برند و انتشار روزنامه و آگهی را در این سازمان برای ثبت برند شاهد نیستیم. در تکمیل اظهارنامه تنها فرد باید مشخص کند که از بین 85 کشوری که عضو این سازمان هستند، تمایل دارد که برند او در بین کدام کشورها به رسمیت شناخته شود و مورد حمایت قرار بگیرد که ممکن است از یک تا همه کشورها را شامل شود. البته به یاد داشته باشید که تعداد کشورها در هزینه ثبت بین المللی برند تاثیر مستقیم دارد.

تعرفه ثبت جهانی برند به فرانک سوئیس است و به صورت کلی فرایند دشواری برای ثبت برند بین المللی ندارید. برای ثبت برند در سازمان وایپو باید مدارکی ارائه نمایید که عبارتند از درخواست برای ثبت برند، معرفی نامه از شرکت بر روی سربرگ رسمی شرکت، کپی مدارک هویتی فرد متقاضی و یا مدیرعامل و مدیران دارای حق امضا در شرکت، تکمیل یک فرم مخصوص به لاتین و پرداخت هزینه های مربوطه.

ثبت بین المللی برند بخصوص برای افرادی که قصد دارند در بازار کشورهای دیگر فعالیت کنند از اهمیت زیادی برخوردار است. لازم است قبل از ثبت برند به صورت بین المللی، بررسی کنید که کشوری که قصد فعالیت در آن را دارید عضوی از سازمان بین المللی برند هست یا خیر. در غیر این صورت باید اقدام به ثبت شرکت در کشور دیگر بکنید.

 

 

مراحل ثبت برند

مراحل ثبت برند

با برند سازی و خلق تجربه های بی نظیر در دیدگاه مشتری می توانید دنیای متفاوتی را برای کسب و کار خود رقم بزنید. شرکت ها و افراد زیادی در دنیا امروزی به اهمیت برند سازی و ثبت برند آگاه شده اند و از این رو رقابت برای برند سازی و ثبت برند تا برتری دادن به شخصیت حقوقی خود با خلق بهترین کیفیت، بهترین تجربه و بهترین خواسته برای مشتری هر روز بیشتر مورد توجه قرار می گیرد.

در این بین محافظت از برند هایی که مسیر موفقیت را با صرف هزینه های هنگفت طی می کنند بسیار مهم است. به همین جهت است که خود سازمان جهانی ثبت برند یعنی وایپو تاکید دارد که برند های خود را ثبت کنید و در ثبت علامت تجاری قبل از هزینه کردن و صرف هزینه های هنگفت اقدام کنید. هر چند شواهد نشان می دهد که ددر سال های اخیر آگاهی مردم برای ثبت برند یا ثبت علامت تجاری بسیار بیشتر شده است اما بد نیست برای آن دسته از افرادی که خواهان ثبت برند هستند یک بار فرایند ثبت برند را مرور کنیم:

 • در ابتدا لازم است که طرحی به عنوان برند معرفی کنید. این طرح باید مشخصات یک برند را داشته باشدو که البته تنها این مشخصات خاص معرفی محصول و خدمت نیست و باید از نظر شباهت و یا اصول اخلاقی، قانونی و حرفه ای نیز موضوع طرح برند بررسی شده باشد چرا که اگر لازمه های ثبت برند را نداشته باشد به راحتی باعث رد درخواست برند می شود. برای مشاهده شرایط ثبت برند قبل از هر کاری اقدام کنید.
 • سپس باید مدارکی را برای ثبت برند تهیه کنید. مدارک شخصی و یا مدارک مدیر عامل برای برند حقوقی لازم است. اگر برند از حروف لاتین بهره گرفته باید قبلا برای اخذ کارت بازرگانی نیز اقدام شده باشد و اگر برند حقوقی نیاز دارید باید قبلا برای ثبت شرکت اقدام کرده باشید.
 • برای ثبت برند به آدرس اداره مالکیت معنوی مراجعه کنید و درخواست خود را مبنی بر ثبت برند ارائه دهید. برای این کار باید اظهارنامه ثبت برند را در سایت مالکیت معنوی تکمیل کنید. اگر  به این کار اشراف ندارید بهترین راه این است که از کارشناسان خبره ثبت برند کمک بگیرید.
 • درخواست ثبت برند بررسی می شود و نهایتا در صورت موافقت هزینه ثبت برند باید به صورت آنلاین پرداخت شود.
 • بعدا موضوع ثبت برند در دو مرحله آگهی می شود و اگر مدعی وجود نداشته باشد برای برند یک گواهینامه ثبت برند صادر می شود.
 • گواهینامه ثبت برند به آدرس متقاضی ارسال می شود و ده سال اعتبار دارد.

این فرایند کلی ثبت برند بود که البته برای ثبت برند و یا ثبت علامت تجاری باید موضوعات و ریزه کاری های دیگری را نیز در نظر گرفت. پیشنهاد می شود قبل از ثبت برند با مشاروان حقوقی واجد صلاحیت مشورت کنید.

چه نوع شرکتی ثبت کنیم؟

چه نوع شرکتی ثبت کنیم؟

موضوع ثبت شرکت به عوامل مختلفی بستگی دارد. در واقع یکی از اصلی ترین دلایلی که در قانون تجارت نیز 7 نوع شرکت تجاری دیده شده است و یک موسسه غیر تجاری نیز تعریف شده است همین موضوع تنوع در اهداف و خواسته های افراد برای ثبت شرکت است.

شرکت نه تنها با نوع موضوع فعالیت بلکه با میزان سرمایه، تعداد شرکا ، نوع مشارکت، نوع سازماندهی و نوع اختیارات می تواند به گونه های متفاوتی در نظر گرفته شده و ثبت شود.

بر این اساس در قانون تجارت شرکت هایی از نوع شرکت سهامی خاص برای افرادی در نظر گرفته شده است که به دنبال مشارکت با سهیم شدن و صاحب سهام شدن هستند. حال اگر نوع شرکت به میزان زیادی سرمایه نیاز نداشته باشد نفرات شریک می توانند با هم توافق کرده و به دنبال ثبت شرکت سهامی خاص باشند. اما اگر هدف و یا موضوع راه اندازی شرکت سهامی به میزان زیادی سرمایه نیاز داشته باشد و شرکا یا سهامداران قصد داشته باشند تا با مشارکت مردم میزان سرمایه مورد نظر خود را فراهم کنند قاعدتا باید به دنبال ثبت شرکت سهامی عام باشند تا با فروش سهام بتوانند سرمایه خود را تامین کنند.

افرادی که مشارکت محدود می خواهند و قصد ندارند مسئولیت زیادی در شرکت عهده دار شوند می توانند ثبت شرکت با مسئولیت محدود را انتخاب کنند که بر اساس میزان سرمایه در شرکت مسئولیت داشته باشند و در ضمن شرکت اعتبار زیادی نیز دارد.

شرکت های تضامنی و یا نسبی دو گونه از شرکت هایی هستند که به شرکت های اضخاص شهرت دارند. در این نوع شرکت ها نام فرد در عنوان شرکت ذکر می شود زیرا تمامی مسئولیت شرکت بر عهده شرکا ضامن است و باید تمامی دیون شرکت را در صورت بدهی پرداخت نمایند. ثبت شرکت تضامنی در واقع بیشتر به درد افرادی می خورد که در پیشه و یا شغلی مهارت و شناخت زیادی به دست آورده اند و دنبال شخصیت حقوقی هستند.

شرکت های تعاونی بیشتر برای فعالیت های روستایی و یا تامین برخی از نیازهای یک جامعه مشخص مانند معلمان و غیره به کار گرفته می شود و ثبت شرک تعاونی نیز عمدتا ساختار شرکت های سهامی را دنبال می کند. البته برای ثبت شرکت تعاونی مجوز از اداره تعاون نیز لازم است.

دو نوع شرکت مختلط نیز به نام شرکت مختلط سهامی و شرکت مختلط غیر سهامی در قانون وجود دارد که در این نوع شرکت ها نفرات ضامن با شرکا سهامی و یا با مسئولیت محدود شراکت می کنند تا سرمایه خود را تامین کنند. در موسسات غیر تجاری هدف موضوعات تجاری نیست و عمدتا موسساتی که بر پایه دانش، علم و یا عام المنفعه ثبت می شوند در این دسته قرار می گیرند. در ضمن برای ثبت موسسه غیر تجاری می توان موضوعات مدیریتی و یا مشاوره ای و روانشناسی را نیز دسته بندی کرد.

به صورت کلی برای ثبت شرکت باید ابتدا نوع مشارکت و میزان سرمایه را در نظر گرفت و سپس قالب مشخصی را برای ثبت شرکت انتخاب کرد. آنچه که اهمیت دارد این است که همه این شرکت ها اعتبار حقوقی زیادی دارند.

آیا ثبت برند الزامی است؟

آیا ثبت برند الزامی است؟

ثبت برند یکی از موضوعاتی است که به شهرت و اعتبار سازمان کمک زیادی می کند. آنقدر موضوع ثبت برند یا ثبت علامت تجاری در سال های اخیر داغ شده است که برخی گمان می کنند که الزامی برای ثبت برند وجود دارد.

حقیقت این است که برند متعلق به سازمان و یا فردی است که برای ثبت آن اقدام کرده است. در واقع هر فرد یا سازمانی که یک نقش، طرح و یا تصویر را به عنوان برند به نام خود ثبت کند اختیار آن برند را خواهد داشت و مالکیت برند مربوط به او خواهد بود. تفاوتی هم ندارد که این برند از نوع حقیقی باشد و یا برند حقوقی.

در نظر داشته باشید که ثبت برند الزامی نیست. البته بهتر است اینگونه توضیح داده شود که ثبت علامت تجاری برای همه مشاغل و یا فعالیت ها الزامی نیست. چرا که برخی از فعالیت ها که با سلامت و بهداشت افراد سر و کار دارند الزام دارند که برند خود را ثبت کنند و باید در خصوص این سازمان ها و افراد گفت که باید الزاما برای ثبت علامت تجاری اقدام کنند. موضوعاتی مانند تولید مواد غذایی، تولید دارو و لوازم پوستی و درمانی از این دست هستند.

با این حال توصیه اغلب کارشناسان این است که حتی مشاغل دیگر نیز نسبت به ثبت علامت تجاری خود اقدام کنند. همانطور که توضیح داده شد برند یک مالکیت و یا یک دارایی است. برای محافظت از این دارایی باید آن را ثبت کرد و یا به نام زد. قاعدتا هر گاه چیزی مالکی نداشته باشد به راحتی مورد سو استفاده قرار می گیرد و از آن سرقت می شود. سرقت و سو استفاده از برند این است که فردی آن را به نام خود بزند و یا از آن برای منافع خود استفاده کند.

این در حالی است که هزینه ثبت برند بسیار ناچیز است و می توان با هزینه نه چندان زیادی برای ثبت برند اقدام کرد.